Loshult Julmarknad

Loshult Julmarknad

Mitt emellan Älmhult och Osby, i Skånes allra nordligaste spets, ligger Loshult. Skådeplats för 1600-talets Loshultskupp, då svenske kungens krigskassa föll i göingarnas händer – och för 2017 års Julmarknad! 2/12 kl 11-15. Sprid gärna ordet och Välkomna dit! 🎅

Previous post
Next post

Comments are closed.