MIA's smedja

Miljö och hållbarhet

Omtanke är ett av mina ledord och det gäller såväl människor som miljö. Målsättningen är att MIA´s smedja ska lämna efter sig en god känsla och ett så litet avtryck på miljö och klimat som möjligt. Hållbarhetsarbete är en ständigt pågående process och jag gör mitt bästa bland annat genom att:

  • Använda återvunnet silver när jag skapar mina smycken, som har lång livslängd och i sin tur är helt återvinningsbara. Leverantören lovar att hela 90% av deras silver, även i kedjor, är återvunnet.
  • I det svetsade sortimentet delvis använda restprodukter och överblivet material från närliggande industri som råmaterial. Då tas sådant som annars skulle slängas som skrot tillvara och blir till nytta och glädje ytterligare en gång.
  • Välja produkter och processer med omtanke. Till exempel har våtlack ersatts av pulverlackering hos ett företag i grannbyn och traditionella kemikalier i silversmidet bytts mot citronsyra.
  • Samarbeta med andra lokala företag och aktörer. Det bidrar till att stärka det lokala näringslivet och behovet av transporter hålls på en rimlig nivå.
  • Se till att de företag jag samarbetar med har ett hållbarhetsarbete som stämmer med mina värderingar.
  • Ta tillvara och återanvända förpackningsmaterial, även om det innebär att paketerna ibland blir mer praktiska än vackra.
  • Under 2021 investera i solceller, för att kunna försörja de delar av produktionen som är mest energikrävande med el.

Jag vill dessutom göra en social insats genom att

  • Stötta det lokala föreningslivet när utrymme finns.
  • Verka för jämställdhet och vara en förebild genom att ägna mig åt ett traditionellt mansdominerat hantverk.