Payment with Klarna Payment with Swish
Egen tillverkning | Swish eller Klarna | Frakt 69:-

Hållbarhet för människa och miljö

Omtanke är ett av mina ledord och det gäller både människa och miljö .
Målsättningen är att MIA´s smedja ska lämna ett stort avtryck i själ och hjärta, men så litet som möjligt på miljö och klimat.
Hållbarhetsarbete är en ständigt pågående process och jag gör mitt bästa bland annat genom att:

  • använda mig av material med lång livslängd, som är återvunnet och/eller kan återvinnas:
     - alla silversmycken från MIA´s smedja är gjorda av äkta silver 925, ett fantastiskt material som kan återvinnas gång på gång utan att förlora i kvalité. Det krävs mindre energi, utsläpp och resurser att återvinna smycken och metallskrot, än att bryta nytt. 
     - det svetsade sortimentet använder delvis restprodukter och överblivet material från närliggande industri som råvara. Det som annars skulle slängts som skrot tas tillvara och kommer till nytta och glädje ytterligare en gång.
  • välja produkter och processer med omtanke. Till exempel har våtlack ersatts av pulverlackering hos ett företag i grannbyn, traditionella kemikalier i silversmidet har bytts mot miljövänliga alternativ och jag väljer att använda smyckesaskar märkta med FSC för ansvarfullt skogsbruk.
  • ta tillvara och återanvända förpackningsmaterial. Även om försändelserna ibland blir mer praktiska än vackra...
  • samarbeta med andra lokala företag och aktörer för att på så vis bidra till att stärka det lokala näringslivet och hålla behovet av transporter på en låg nivå.

Grön el

Under 2021 installerades en solenergianläggning i Killeboda, för att så långt möjligt försörja produktionen med miljövänlig el.


En solig dag producerar solpanelerna el motsvarande driften av både svets och kompressor.